פרויקטים
המשרד
פתיחת תפריט
סגירה

סגירה

מבט מדרום אודיוטוריום ומרחבי למידה

מידע

מבט מכיכר הכניסה לבית הספר ולאודיטוריום

חצר מקורה

מבט ממרחבי למידה לחצרות צמודות

מבט מצפון לכיוון החצרות הפעילות

בית ספר זה נמצא ברשימת בתי הספר החדשניים של משרד החינוך, 2020

המבנה משתמש בשיקולים אקלימיים ואנרגטיים כקופסא שקופה-סגורה, בה מרחבי הלמידה, ההתרועעות, השיח והמנוחה שלובים זה בזה, וללא הגדרה ברורה. המבנה כלוא במעטפת כוללנית אחת, המגדירה 3 אונות חלקיות בקומה העליונה מעל קומת הכניסה – "מפולשת פדגוגית". בקומה זו מתקיימים ומתערבבים חיי היומיום במרחבי הלמידה, בה נוצרים "כיסים" המשמשים כאודיטוריום, ספרייה ו-3 מעבדות בלבד. מרחב קומת הכניסה מאפשר "אריזות" שונות של קהל הלומדים והמשתמשים להתקבץ באודיטוריום "פתוח", מעבדות "פתוחות" ועוד. המבנה "סגור" אקלימית, פתוח לתאורת יום צפון-דרום, ולכיוון מזרח, בקירות מסך שקופים- המביאים את הנוף והטבע אל כותלי בית הספר, המוגדר "המונוליט". מבנה בית הספר ה"סגור/פתוח" – מנצל את סביבתו המוצללת, מרפסות פנימיות, וחללי פעילות בתחתית המבנה שנוצרו מהפרשי קרקע. פעילות חוץ צמודות למרחבי פנים וניתנות להמשך ישיר בין אלו הנעשות בפנים המבנה.

תכנית איזומטרית קומה א, עיצוב פנים

אגף כיתות א-ב

אגף כיתות ג-ד

אגף כיתות ה-ו

תכנית העמדה ופיתוח

צוות תכנון
אדריכל אחראי – ניר לוי, שחר סילברמן ונואית פרידריך
עיצוב פנים – אדריכלית נואית פרידריך, אדריכלית ספיר שלו, אביה סוויסה
 
יועצים
קונסטרוקציה – שי רייפר
אדריכלות נוף – אברהם אילן
יועץ תנועה – דורון חופשי