פרויקטים
המשרד
פתיחת תפריט
סגירה

סגירה

מבט מדרום אודיוטוריום ומרחבי למידה

מבט מכיכר הכניסה לבית הספר ולאודיטוריום

מבט מצפון לכיוון החצרות הפעילות

חלל שהייה ומשחק משותף, אגף כיתות א-ב

ריהוט מודולרי, כיתות א-ב

חלל משותף, אגף כיתות א-ב

מרחב משתנה, חיבור חללי הכיתות

מבט אל עבר החלל המשותף, אגף כיתות א-ב

מחיצה אקוסטית דינאמית מצב סגור, כיתות ה-ו

כניסה לכיתה דרך מחיצה אקוסטית דינאמית

הצצה לכיתה

מבט אל עבר חלל משותף, כיתות ג-ד

חלל משותף, אגף כיתות ג-ד

בית ספר זה נמצא ברשימת בתי הספר החדשניים של משרד החינוך, 2020

המבנה משתמש בשיקולים אקלימיים ואנרגטיים כקופסא שקופה-סגורה, בה מרחבי הלמידה, ההתרועעות, השיח והמנוחה שלובים זה בזה, וללא הגדרה ברורה. המבנה כלוא במעטפת כוללנית אחת, המגדירה 3 אונות חלקיות בקומה העליונה מעל קומת הכניסה – "מפולשת פדגוגית". בקומה זו מתקיימים ומתערבבים חיי היומיום במרחבי הלמידה, בה נוצרים "כיסים" המשמשים כאודיטוריום, ספרייה ו-3 מעבדות בלבד. מרחב קומת הכניסה מאפשר "אריזות" שונות של קהל הלומדים והמשתמשים להתקבץ באודיטוריום "פתוח", מעבדות "פתוחות" ועוד. המבנה "סגור" אקלימית, פתוח לתאורת יום צפון-דרום, ולכיוון מזרח, בקירות מסך שקופים- המביאים את הנוף והטבע אל כותלי בית הספר, המוגדר "המונוליט". מבנה בית הספר ה"סגור/פתוח" – מנצל את סביבתו המוצללת, מרפסות פנימיות, וחללי פעילות בתחתית המבנה שנוצרו מהפרשי קרקע. פעילות חוץ צמודות למרחבי פנים וניתנות להמשך ישיר בין אלו הנעשות בפנים המבנה.

תכנית איזומטרית קומה א, עיצוב פנים

אגף כיתות א-ב

אגף כיתות ג-ד

אגף כיתות ה-ו

תכנית העמדה ופיתוח

צוות תכנון
אדריכל אחראי – ניר לוי, שחר סילברמן ונואית פרידריך
עיצוב פנים – אדריכלית נואית פרידריך, אדריכלית ספיר שלו, אביה סוויסה
 
יועצים
קונסטרוקציה – שי רייפר
אדריכלות נוף – אברהם אילן
יועץ תנועה – דורון חופשי
צילום – דייגו רוסמן