פרויקטים
המשרד
פתיחת תפריט
סגירה

סגירה

חזרה לפרויקטים פרויקטים

מדרשה ניצן

מידע

סוג
מוסדות חינוך

מיקום
ניצן

מדרשה לבנות במועצה האזורית חוף אשקלון
כיתות הלימוד סביב "חצר" פנימית מקורה- חלל "אודיטוריום",
חללי הלימודים נפתחים זה לזה, ויוצרים מרחבי למידה חדשניים ומגוונים.

תכנון:
אדריכלות: אדר' ירדן דיין
עיצוב פנים: אדר' ירדן דיין