פרויקטים
המשרד
פתיחת תפריט
סגירה

סגירה

חזרה לפרויקטים פרויקטים

הרודיון – חומה בהר-חומה, ירושלים

מידע

סוג
מוסדות חינוך

מיקום
ירושלים

ב"גובהה של עיר" – בלב קריית מגורים – נבנית קריית-חינוך ומבני-קהילה,
באמצעות מוריה ועיריית ירושלים, בהרכב הקרייה –
ביה"ס מקיף, ספריה עירונית, אודיטוריום ואמפיתיאטרון פתוח –
שלובים במבנה מרוכז אחד.
צורתו והופעתו של המבנה נבנתה סביב מיקומו הטופוגרפי הגבוה, שיקולי אקלים ורוחות,
הזרם הפדגוגי וחינוכי אליו משתייכת אוכלוסיית התלמידים, והדימוי לאתר ההרודיון ההיסטורי.
חומת המבנה תוחמת חצר אמפיתאטרלית, וחללי פנים המבנה נפתחים כלפי החצר הפנימית.
במבנה – מרחבי למידה פתוחים במקום "כיתות", מעבדות חדשניות.
מנהלה ורכיבי קהילה ובהם ספריה עירונית, אודיטוריום, אולם אירועים ואמפיתיאטרון.
מעברים בקומת קרקע אל החצרות הסובבות, ומהם אל האולמות השונים והמעבדות
במסד המבנה.

תכנון:
אדריכלות: ניר לוי, אדריכל בכיר. צוות: אריה מיטלמן
עיצוב פנים: נופר אדריכלים
קונסטרוקציה: חננאל כפיר
חשמל: רפי קראוס
מ.א ואינסטלציה: יגאל רזניקוב
אדריכלות נוף: מיכל מורד