פרויקטים
המשרד
פתיחת תפריט
סגירה

סגירה

חזרה לפרויקטים פרויקטים

קרני שומרון "משואה"

מידע

סוג
מוסדות חינוך

מיקום
קרני שומרון

בית הספר תוכנן כבית ספר חדשני,
מרחבי הלמידה, ההתרועעות, השיח והמנוחה שלובים זה בזה, הלמידה קבוצתית ולא פרונטלית.
מבנה בית הספר ה"סגור\פתוח"- מנצל את סביבתו ההררית- מרפסות חיצוניות וחללי פעילות חיצוניים במקביל להאנגרי פעילות פנימים.
פעילויות חוץ המשכיות לחללי פנים המבנה.

צוות תכנון
אדריכל אחראי- בן כספי עידו שמר נואית פרידריך
עיצוב פנים- נואית פרידריך אביה סויסה נאה
יועצים
קונסטרוקטור – שי רייפר
אדריכל נוף – אברהם אילן