פרויקטים
המשרד
פתיחת תפריט
סגירה

סגירה

חזרה לפרויקטים פרויקטים

קרני שומרון "משואה"

מידע

סוג
מוסדות חינוך

מיקום
קרני שומרון