פרויקטים
המשרד
פתיחת תפריט
סגירה

סגירה

חזרה לפרויקטים פרויקטים

רמלה בנציון

מידע

סוג
מוסדות חינוך

מיקום
רמלה

צוות תכנון:
אדריכל אחראי- נואית פרידריך, אביה סויסה נאה
יועצים
קונסטרוקטור – שי רייפר, אדריכל נוף – אברהם אילן