פרויקטים
המשרד
פתיחת תפריט
סגירה

סגירה

חזרה לפרויקטים פרויקטים

להבים – קרית חינוך חדשנית

מידע

סוג
מוסדות חינוך

מיקום
להבים

קריית חינוך זו זכתה להימנות ברשימת בתי הספר החדשניים של משרד החינוך, 2019

בית הספר המקיף נבחר להימנות ברשימת משרד החינוך לבתי הספר החדשניים 2020.
קרית החינוך מורכבת מבי"ס יסודי, בי"ס מקיף וגני ילדים כלולים בגישת "בית ספר נבחרת"
שבהגדרת "ערי חינוך" המלווים את התוכן הפרוגרמטי בשילוב הקהילה.
בגישה זו – מושם דגש על ייחודיות של היחיד תוך קיום נבחרות בית ספריות המובילות
ומפעילות את בית הספר, ובהדגשה – בכיתות אם, בכיתות המקצועיות, בשכבות הגיל,
לרוחב בית הספר, סביב נושאים, סביב מטרות ועוד.
בית הספר הרשתי פועל כחממה חינוכית קהילתית, וכאקדמיה בית ספרית – ללמידה בקבוצות
רב גיליות.
הלמידה מתבצעת ב"בתים", הכוללים חללי-למידה משותפים לכל 2 כיתות ובסידור משתנה לקבוצות
למידה: פרונטלי, פינת מחשב, פינות עבודה וקבוצתי. חדרי הלימוד נפתחים למסדרונות,
ליצירת חללי התכנסות מוגדלים, באופן המאפשר הגדלת שטחי הכיתות ומרחבי למידה.
הניסוח האדריכלי הוביל למבנה שטיח מקובל באזורים כפריים ומדבריים, ובהשראת האוניברסיטה
החופשית בברלין של קנדיליס/וווד/פוסטר – בו ביקרתי. בפיזור חללי ותיפקודי עוברים המשתמשים
בין אופני למידה והתנסות שונים, סביב מרכז משותף בליבת הפרוייקט.

תכנון: אדריכלית נואית פרידריך ואדריכל ניר לוי במשרד נופר אדריכלים.