פרויקטים
המשרד
פתיחת תפריט
סגירה

סגירה

חזרה לפרויקטים פרויקטים

הספריה הלאומית

מבט מדרום

כיכר דרומית

חזית כניסה ראשית מכיוון מערב

מבטי פנים

מבט על, הספריה הלאומית

מבט על

תכנית סביבה

תפיסת התכנון האדריכלי

 

א. המוטיב האדריכלי

הפרוייקט כ'ספר פתוח' המגלם את הפיזיות והמוחשיות של הדעת ושל התודעה, ומאידך את הדינמיות הטמונה ב'היפתחות' של הספר כגוף מופשט לא-נשלם אשר תמיד הולך ונכתב, כמו גם ההזמנה האינהרנטית 'הפתוחה' של הספר לעיין בו.

שלוש אונות המבוססות על 'עקרון מנחה'
שלושת תחומי הליבה: ישראל, יהדות, איסלם ומזרח התיכון

מכנה משותף אחד
אונות הבוקעות מתוך 'מקור' אחד, החלל המהווה את מרחב הכניסות, הכיכר הראשית, ופונקציות ציבוריות משותפות

אורגניות פועמת
מעטפת מבנים פורוזיבית וויטראז'ית, המחדירה אור טבעי ביום ומקרינה אור בוקע בלילה'
 

ב. קומפוזיציה

מבנה זוכר וזמין
מראה הספריה הלאומית מכיוון הכניסה העיקרי, צומת מוזיאון ישראל

מבנה נפתח ומזמין
אונות מונוליטיות בהופעתן, מיושרות ו'תלויות' על קווי הרחובות הנושקים, ואשר מייצרות 'זרמי הזמנה' רכים פנימה

מבנה ער
גושי המבנה ופתחיו מעובדים בהעמדה הדדית, ברגישות הולמת למיקום המיוחד ולסובב
 

ג. תנועות אדריכליות

הקפדה מופשטת על הרצף
באונות המבנה 'קרועות' נקבות אויר ואור, המשמשות למבטים דרך המבנה, מהמבנה ואליו, ולמעבר הולכי-רגל בתוכו

אימוץ המינימום הנדרש למימש עיקרון החלוקה ׳פנים/חוץ׳
חיפוי המבנה באבן ירושלמית, מלווה בחריצי-אור ומבט, להדגשת המונוליטיות

שימור הדופק הסביבתי ושילובו בתוך המבנה
תנועת הולכי-רגל מנוקזת לכניסה הראשית בצירי אורך בין אונות המבנה, ובתוכם – בחדירות רוחביות

פתיחות
'שפת המבנה' משודרת לסביבתו כ'מבנה פתוח', למעבר דרכו, בתוכו, בתחומו, ובקרבתו

מודרניות בהפרדת/שיתוף המרחבים
● החלל המרכזי הפנימי מבוסס על מפלס כניסה ראשי עליון משותף לאגף מחקר ועיון, ולאגף תפעול הספריה
● מפלס נמוך, בעומק חלל כפול – מכלול חינוך ותרבות
● דיפון כתלי המבנה ברחבת הכניסה החיצונית, בפונקציות צבוריות, מסעדה, בתי-קפה ובית-כנסת – משמשות לפעילות עירונית בכל שעות היממה

אבטחת הרב-ממדיות של המבט
מבטים צולבים נשקפים משלושת אונות המבנה, וביניהן בתקרת חלל הכניסה המשותף – 'בארות אור', המשמשות גם למבטים לאונות הסובבות

מכלולים מתוחמים אך מזמינים
הכניסות למכלולים השונים: מחקר ועיון, תפעול ספריה, חינוך ותרבות – מלווה בתווך ממדר ומזמין, תערוכות וכיו"ב

תכניות

תכנית קומת כניסה

צוות תכנון
אדריכל אחראי – אבישי הרטוב, אמיל מיטראה, ניר לוי