פרויקטים
המשרד
פתיחת תפריט
סגירה

סגירה

שדרות -מרכז המוסיקה
תכנון המבנה מבוסס על מערכת גלים, גלי קול, המדמים תיאור מוסיקלי.
– חיפוי המבנה בפחי אלומניום, צמודים לחלקיו המבונים, וחלקיו האחרים- המשכיים לצורניות זו.
– בהרכבו ספריה קהילתית ואודיטוריום, חדרי כלים קבוצתיים ופרטניים, בר מוסיקלי ו…
– מבואה מורחבת משמשת לאירועים חופשיים, והופעות ג'יז ועוד.
– המבנה ממוגן בחלקו וניתן להפעלה בימי חירום.
– התכנון מוכן למכרז קבלני בקיץ 2024.