פרויקטים
המשרד
פתיחת תפריט
סגירה

סגירה

חזרה לפרויקטים פרויקטים

מרכז הקונגרסים, המכללה האקדמית

חזית קדמית

מידע

סוג
קמפוסים אקדמיים

מיקום
אשקלון

חזית ראשית לקמפוס

מבט לחזית הראשית

מבט לילה

חזית צידית

מבואה

מבואה ראשית

מבט מהמבואה הראשית

אודיטוריום - תיאטרון

מבט על - בינוי

מפגש הקו הקמור של תכסית המבנה עם קווי הבינוי הכללי של הקמפוס, מייצר "תנועת מספריים" בחלל הכניסה של המבנה, ומחזק את משפך הכניסה הראשי.

האולמות השונים נושקים בספירלה זה לזה, בגיאומטריה חופשית, ומעברים "תלויים באויר" מחברים ביניהם.

החיפוי החיצוני מבוסס על מתכת ואבן, ותוך המבנה מורכב ממעבר הדרגתי של מתכת חיצונית חודרת לתוך המבנה, לחיפוי-עץ בכפיסים, בלוחות ובריבועים. חיפוי פלטות עץ דקות על קווים מקומרים של האולמות, מאפשר תוך שימוש ב"מהדק סיכות" להשיג אפקט אינטימי וחם מול המתכת החיצונית הקרה.

מבנה מקומר "מייצר" פחות מדי מעברי אור/צל, ותפקידו של החלק המסדי הישר והאחורי של המבנה למלא את החסר. תאורת המבנה הלילית מחפשת את ההדגשים והקווים הברורים, החסרים בחלקו המקומר. הדגשת המפגש בין חלקו ה"רך" ל"קשה", כמו גם בין פנים המבנה לחוץ – מהווה את אחד מתפקידיה של הארת המבנה בלילה.

בהיות המבנה "אולמי", מעטים בו קווי חלונות ולא נמדדת בו "ספירה קומתית". קיר מסך אמצעי אליפטי מהווה "כתם אור" מוגדל, יחידי, בכל מעטפת המבנה.
בחלון זה "עוברים" עמודי פלדה מוטים לכיוונים שונים באופן המייצר דינמיות בחזית העיקרית במבנה. כתם האור הבולט ברקע המבנה הקומתי, הסטטי, הכבד – מהווה אלמנט דינמי תזזיתי.

חתך אורך דרך אולם הקונגרסים

חתך רוחב

תכנית קומת קרקע

תכנית קומת גלריה

חתך רוחב דרך האודיטוריום

צוות תכנון
אדריכל אחראי – אמיל מיטראה
 
יועצים
חשמל – גיא גרשון
אינסטלציה – אלה ברנדוביץ'
מיזוג אוויר – מאיר לוסקי
אדריכל נוף – פיט לדרר
פיקוח – ר. שחף
 
צילום
עמית גירון