פרויקטים
המשרד
פתיחת תפריט
סגירה

סגירה

חזית כניסה

רחוב הקמפוס, מבנה האודיטוריום בתווך, בין הספריה לבניין בית הספר לתקשורת

'רחוב פנימי', מבנה הספריה מימין, אודיטוריום ומסעדות משמאל

פאטיו בית ספר לתקשורת

מרפסת עליונה

גשר תלוי בין אגפי בית הספר לתקשורת

קטע חזית בחיפוי אריחי פייבר-צמנט צבעוניים

ספריה מרכזית

אודיטוריום מרכזי

מעבר פנימי בבניין בית הספר לתקשורת

מעטפה משותפת בכריכה אחת מאפיינת את השילוב בין הפיקסלים לערוצים, בין דמות הקצה לקו המוליך.

חזיתות המבנה בחיפוי "יבש" תלוי, מבוסס על לוחות אבן סדורים צבעוניים – שלובים בפסי אלומיניום אמורפיים, מהוים את מעטפת המבנית. כתוצאה, מוקטנת ההולכה הטרמית בכל חזיתות המבנה.
פרוגרמה מפורטת הוצאה ל-3 המבנים. בי"ס לתקשורת, ספריית הקמפוס ואודיטוריום מרכזי, וקבעה את נפחי המבנים המסתכמים ב- 20,000 מ"ר.
במסגרת תחרות אדריכלית הצענו "קשר" בין שלשת המבנים – בחפיפה מבנית, באופן שיווצרו "הקשרים הפנימיים" ויצומצמו "ויסטות" אל שכונות המגורים לכדי יצירת "טריטורית קמפוס".


אדריכלות

מעטפת המבנים של 3 הגושים חוברה ליחידה משותפת – כ"מירקם פיקסלי" באמצעות יחידות צבעוניות טרומיות, "סוגרות" על מערך "ערוצים" – מוטיבים הלקוחים מעולם התקשורת, "בין דמות הקצה לקו המוליך".
מעטפת המבנים עטויה באריחים צמנט-בורד צבעוניים – "פיקסלים", ואילו החלל האמצעי, הפטיו, מחופה בקוי מתכת בדימוי "ערוצים".
ביה"ס לתקשורת תוכנן כמבנה סביב פאטיו אמצעי, מלווה בגשר פתוח לכוון הים למערב.
האודיטוריום נבנה כבועת מתכת שעונה על קורות פלדה ומחופה בגג אלומיניום קל, בנעילה חשמלית.
מעטפת הספריה החיצונית מחופה באריחי צמנט-בורד צבעוני, והחזיתות הפנימיות, חיפוי אלומיניום – בדומה לשאר המבנים שבקמפוס.

חתך רוחב באולם הראשי

תכנית קומת כניסה

תכנית קומה ראשונה

תכנית קומה שניה

תכנית בינוי

צוות תכנון
אדריכל אחראי –אבישי הרטוב ואדריכלית שרון פירון
 
יועצים
ניהול ופיקוח – עמגר-יוני גולדשטיין
קונסטרוקציה – רוטברט-ניסים
חשמל – קפלן-נבות
מיזוג אויר – פרנקל-האן
אינסטלציה – סניט, ע.גלוטר
אדריכל נוף – קסם-ברוס לוי
קבלן ראשי – פולדמיר ואלקטרה
עיצוב פנים – נופר אדריכלים
 
צילום
עמית גירון