פרויקטים
המשרד
פתיחת תפריט
סגירה

סגירה

חזרה לפרויקטים פרויקטים

בניין עיריית מגדל העמק

רחבת כניסה עירונית ראשית

מידע

סוג
משרדים
עיצוב פנים

מיקום
מגדל העמק

להורדה קבצים להורדה
אנציקלופדיה לאדריכלות, D+A

רחבת כניסה תחתונה - מחניות המבנה

רחבת הכניסה

מפלס הכניסה

מבטים מפולשים בין הקומות

חזית אחורית

מפגש צלע ההר

כניסה אחורית

פילוטקסיס הוא מונח בוטני המאפיין סידור אופטימלי של ענפים סביב גזע ועלים סביב גבעול, לקליטה מקסימלית של אנרגיית השמש.

מבנה העירייה מבוסס על פילוטקסיס אורבני במגרש תלול ביותר – המאפשר לאגפי המבנה השונים להתארגן סביב עמוד אמצעי ובו חללים עוברים לכל גובהו. מבנהו החדש של העירייה, תוכנן על 7 קומותיו בכיכר עירונית מרכזית תחומה במבני מסחר וציבור סביבה, ומגשר בין הכיכר לרחבת חניה תחתונה, בהפרשי גובה 21 מ'. כתוצאה, תוכנן המבנה כעמוד ורטיקלי אמצעי סביבו אגפי העירייה השונים כמעטפת רדיאלית. החלל האמצעי פתוח בין המפלסים השונים. עמוד המבנה כולל חללים נפתחים כגלריות בין המפלסים השונים, וגרעין ורטיקלי קונסטרוקטיבי ושרותי. רחבת הכניסה העליונה משמשת לכניסת הולכי רגל ולאירועים ציבוריים חגיגיים. רחבת הכניסה התחתונה משמשת לכניסה יומיומית לבאים ברכב. המבנה בשלבי מכרז קבלני.

חתך לרוחב המבנה

קומה ב - הנהלת העיר

קומה א - אגף הנדסה

כניסה ראשית מהרחוב - אגף חינוך + גזברות

צוות תכנון
אדריכל אחראי – אמיל מיטראה, שימי הרבסט
עיצוב פנים – אדריכל אמיל מיטראה
 
יועצים
ניהול ותיאום – אפי לבנת
קונסטרוקציה – שי רייפר
אדריכל נוף – אברהם אילן
עיצוב פנים – נופר אדריכלים