פרויקטים
המשרד
פתיחת תפריט
סגירה

סגירה

חזית, ספריית בית הספר

כניסה ראשית

חלל מרכזי אמפיתאטרון

מבט אל הטריבונות

גומחת ספריה

מעבר בגלריה

מבט על, כניסה ראשית

פדגוגיה מוטת עתיד

גישות חדשניות הקשורות בהסבת חללי לימוד פרונטליים לכוון מרחבי למידה פתוחים ושקופים המאפשרים שינויים תכופים באופני למידה, בפרוק והרכבה מחדש של מערכים פיזיים להתאמה לדור מתחדש.
מרחבי למידה מהווים כיום כותרת לחדשנות, ומתייחסים לרוחב המלא של היריעה, ולא רק לפתיחת מחיצות או שקופות. המתחם הפדגוגי החדשני מחבר ומרכיב מחדש את הפרוגרמות והחללים הסדורים – בפרשנויות, בכוונים, תוך אפשרות חזרה, שינוי, התאמה. היינו ורסטילי מובילי ורייאבילי… אלו עוברים לקדמת הבמה. בצד ההנגשה וההפגשה לחצר, למרפסת לפטיו ולקהילה. במקום פרונטלי פורמלי – פזור, מתפתח שקוף, מתחבר. לא הקניית ידע חדש, אלא הנחלת הרצון ללמוד. שינוע פנימי ומעברים בין קבוצות ואמצעי למידה, מסכי הקרנה, אמצעים גרפיים משתנים. לא מעט גישות מככבות בפרשנות "חדשנית". בחרות בית ספריות בכיתות מקצועיות, שכבות גיל, ייחודיות של היחיד, סביב נושאים, סביב מטלות. בתים, חללי למידה רב-גילויים.

הפרויקט נבנה כמבנה מודולרי תיכון/יסודי מתחלף.
מבנה כניסה, גגון ושער כניסה – בהדגשה ובהגדרה טריטוריאלית. מבוסס על מבנה מעגלי סביב ליבה המשמשת מרחב פעילות משותף ציבורי, קהילתי – בצד התכנסות חגיגות או בחצר. המעגל התוחם הוא מרחבי, למידה במקבצים משתנים ובחלקים נבחרים. בחלוקה האנכית – בתוך היקף המעגל – שכבות גיל בסמיכות לחצרות או לפנים המבנה – ע״פ גילן. כיתות א' צמודות לחצר ונפרדות יותר משאר השכבות, מפאת גילן הצעיר. כיתות האמצע ב' – ה' – מחוברות זו לזו באמצעות מרחבי למידה משותפים, חללי התכנסות, ומרחב פנימי רחב משתף ומשותף. כיתה ו', דוגמת כיתה.

אקסונומטריה, תכנית קומה ראשונה

צוות תכנון
אדריכל אחראי – אדריכלית נואית פרידריך, אלון מרקושב
עיצוב פנים – אדריכלית נואית פרידריך

יועצים
קונסטרוקציה – שי רייפר
חשמל – ניר נגר, מטרה-וט
אינסטלציה – אוסאמה פרח
מיזוג אויר – אוסאמה פרח
בטיחות – נועם מימון
פיתוח – אברהם אילן