פרויקטים
המשרד
פתיחת תפריט
סגירה

סגירה

חזרה לפרויקטים פרויקטים

מבנה סימולציה ומדעים, המכללה האקדמית

בניין אולמי הרצאות קיים משמאל, ובנין הסימולציה מימין

מבנה סימולציה ומדעים

מבנה הסימולציה מהוה סל משותף של פונקציות אקדמיות, מנהלה, כיתות מעבדות, יחידות ואגפי דימוי רפואיות, חדרי כושר, אודיטוריום ובית הסטודנט. מורכבות פונקציונלית זו הובילה למידור אגפים באמצעות חללים פתוחים ומסדרונות שקופים נסמכים. חיפוי המבנה ביחידות מצולעות יוצר חזית מפותלת. המראה הגבישי הלבן נקטע בפרצות לאורך החזיתות דרכם חודר אור ואוורור. המבנה נמצא בשלבי בניה, ונקבע בפינת רחובות העיר הראשיים – רבין ואלי כהן

במקום זה נקבעה כניסה ראשית נוספת למכללה, ובהתאמה, הכניסה למבנה ואולמי הכניסה. כל מבני הקמפוס תוכננו על ידנו במסגרת תכנית בינוי המדגישה בניה תוחמת ככרות, ותנועת הולכי רגל – בדופן המבנים, אליהם מצטרף מבנה – קצה זה. סה"כ שטח הבניה הוא 9,000 מ"ר. במרכז ישנו חלל אמצעי פתוח מלווה בגשרים תלויים. אל מול חלונות המבנה – שכבת החיפוי מחוררת בקטרים גדולים, לפתיחת מבטים אל החוץ ולתאורת יום.

בינוי הקמפוס

תכנית קומה א

תכנית קומת כניסה

חתך אקסונומטרי לרוחב המבנה

חתך אקסונומטרי לאורך המבנה דרך חלל מרכזי ופאטיו

חתך אקסונומטרי דרך הכיתות

חתך אקסונומטרי באולם הראשי

תכנית פיתוח

צוות תכנון
אדריכל אחראי – אמיל מיטראה, שימי הרבסט
עיצוב פנים – אדריכלית נואית פרידריך, אדריכלית ספיר שלו

יועצים
ניהול קונסטרוקציה – פינטו יצחק
פיתוח – פיט לדרר
אינסטלציה – אלה בוגדנוביץ
מיזוג אויר – מאיר לוסקי
ניהול ופיקוח – רפי שחף ומשה בן אלון