פרויקטים
המשרד
פתיחת תפריט
סגירה

סגירה

מבט מכיוון צפון

לבי"ס יחידני ע"ש יצחק נבון, בצמוד למכללה הבינתחומית, מתוסף מבנה רב תכליתי ובו מרכז מדעים לגיל הרך, בית השחמט, מרכז קהילתי, ובי"ס למחוננים.


פעילויות שונות אלו, ובכניסות נפרדות, נתונות במבנה אנכי במגרש מצומצם. כתוצאה, תוכנן מבנה אנכי מרוכז – ללא חללים עוברים, ובהפרדה פונקציונלית.
ביה"ס נבון, שתוכנן אף הוא במשרדנו, מבוסס על קוים חופשיים, וסמיכות אדריכלית הובילה לעיבוד חזיתות המבנה ברוח זו.

בהרכבו של המבנה – מרכז מדעי לגיל הרך ובו נכללים אולם פתוח רב תכליתי, סביבו חללי פעילויות בגדלים שונים. בפעילות המרכז סדנאות, חדר הדמיה, סטודיו לתנועה, משחקים מתמטיים וחדר רובוטיקה.

מרכז קיימות הרצליה ובו סדנאות הכשרות, מרכז למידה והדגמה, בר תיקון, חדר פלאות וחדרי מפגש קהילתי. חללי מעבר חווייתיים בין חדר הפעילות למרכז ההתכנסות והחצר – מעוצבים באופן התואם לגיל הרך.

החצר משמשת להעצמת כל הנעשה במבנה, עם רכיבי החי והצומח בסביבה, ובה משולבים פינות משחק, מרחבי עבודה וחממה אקולוגית וגיאודזית.

בקומות העליונות מרכז למחוננים וחדר פעילויות ההדגמה, בית השחמט ובו אולם חברויות וחדר פעילות, והמרכז הקהילתי הכולל חדר פעילות התכנסות ואמנויות. המבנה בהכנה למכרז קבלני ולביצוע.

צוות תכנון
אדריכל אחראי – ניר לוי, שחר סילברמן
עיצוב פנים – אדריכל ניר לוי ושחר סילברמן
 
יועצים
קונסטרוקציה – וסרמן
חשמל – איתמר מגן
מיזוג אויר – עופר ענבי
אינסטלציה – אריה קיז’נר
פיתוח – גל-שפייזמן יפעת
ניהול – ארז לזובר חכ”ל
פיקוח – חנן וסרמן