פרויקטים
המשרד
פתיחת תפריט
סגירה

סגירה

חזרה לפרויקטים פרויקטים

קריית חינוך וספורט

כיתת לימוד

מידע

סוג
מוסדות חינוך

מיקום
בית שמש

תקריב גג מעוגל

חזית ראשית

מבט אל הפנים

מבואה ראשית

מבט לפנים המבואה

תצלום אוויר

בית הספר המקיף זכה להיבנות ב"גובהה של עיר".

מיקומו זה קבע את צורתו האדריכלית המעוגלת בסיומת הגגות, ואת חלוקתו לאונות ולפאות. קוי הגגות הרכים והמעוגלים, מהדהדים את הנוף הסובב, הגלי הגבעי. חלקיו המשותפים של המבנה הכוללים מנהלה, ספריה, אולמות נתונים באמצעו, סביבו – אשכולות כיתות, מרחבי למידה, וחדרי פעילות לצוות ולתלמידים.

הגישה הפדגוגית לבי"ס זה קבעה שכבות גיל כמפתח לחלוקת הבינוי ולצרוף חללי עזר, מעבדות וחדרי סגל צמודים. חיפוי הגג המרחף והמבוצע באלומיניום גלי ממשפחת ׳קל-זיפ׳ – מאפשר חלוקה שונה ומשתנה לחללים שונים, ולאפשרויות פרוק והרכבה מחדש תוך צירופם, וללא תלות בגגות, או בקונסטרוקציה תומכת. חיפוי זה כולל חומרי בליעה ובידוד טרומי אקוסטיים, ומסייע להתאמת מרחבי הלמידה לאופני למידה משתנים.

צוות תכנון
אדריכל אחראי – אבישי הרטוב, אריה מיטלמן, לימור קוז’וקרו
 
יועצים
קונסטרוקציה – רפי ברז’יק ז”ל (שלב א); יצחק ביטון (שלב ב)
חשמל – ענאן בטחיש
מיזוג אויר – יוסף טלסניק
אדריכלות נוף – יעקב אומר