פרויקטים
המשרד
פתיחת תפריט
סגירה

סגירה

חזרה לפרויקטים פרויקטים

קריית הדרכה למשטרת ישראל ומשמר הגבול

תחרות למוזמנים
בשיתוף אדריכל נתנאל בן-יצחק

סוג
קמפוסים אקדמיים

מיקום
בית שמש

להורדה קבצים להורדה
אנציקלופדיה לאדריכלות, D+A

מבנה המורשת

מידע

סוג
קמפוסים אקדמיים

מיקום
בית שמש

להורדה קבצים להורדה
אנציקלופדיה לאדריכלות, D+A

מתחם המגורים והמעונות

מבט מצפון

מבט מדרום

תצלום מודל פיזי

תצלום מודל פיזי

תצלום מודל פיזי

תצלום מודל פיזי

תכנון קמפוס משולב להקמת קריית הדרכה.

הקריה כוללת אגפי חינוך והדרכה, מנהלה, אודיטוריום, ספריה ומרכז מורשת. בנוסף – מעונות, חדרי הסעדה, מרכזי רווחה, ספורט וחברה, אזור הדרכה מעשית ומטווחים. בסיס התכנון – מירכוז וציפוף שטחי הציבור, ההדרכה וההפעלה, וביזור אזורי המגורים, הנופש, ספורט ושטחי האימונים. בחלקה העליון של קריית ההדרכה – מוקמו כל מבני הציבור המשותפים, מתחם ההדרכה העיונית ומבני המורשת. בשולי האתר – קריית הספורט, מתחם האימונים והמטווחים. מבני המורשת משמשים ל"אורחי-חוץ", ומקומם בתווך שבין קריית ההדרכה ואזורי החניה וההנהלה.

מבני הדרכה, חזיתות

מבני הדרכה, חתכים

תכנון מבני מורשת, תכניות, חזיתות וחתכים

מבני הדרכה, קומת כניסה

מבני הדרכה, תכנית קומה א

תכנית העמדה

צוות תכנון
אדריכל אבישי הרטוב