קמפוס נווה דקלים/אשדוד

תמונות

next-image
previous-image

תוכניות

קובץ חדשתוכנית חדשהתוכנית חדשהתוכנית חדשהתוכנית חדשהתוכנית חדשהתוכנית חדשהתוכנית חדשה

בבואה ומובאה-בבואה של מקום ושל זיכרון

מאת: דוד נופר
א. רקע. בבואה במדיה, בספרות ובארכיטקטורה. אדריכלות שקופה, משתקפת בעלת השקפה – שלוש מילים שונות במשמעותן ומתחברות בהרכב אחד – נשוא דיוננו. כל אחד ממושגים אלו מייצר צפיות לנראה ולבלתי נראה, מעבר או בתוך. מושגים אלו נשתמשו ונתגלגלו באמנות, בפילוסופיה, באדריכלות, במקרא ועוד.
>

בבואה ומובאה-בבואה של מקום ושל זיכרון | "מרחבים"

מאת: אדריכל דוד נופר
>

מידע נוסף

אשדוד – קמפוס נווה דקלים

א.   בבואה של זיכרון

-      כאשר הוזמנו לתכנן קמפוס קרית חינוך באשדוד, שהועתק קודם לכן מימית לנווה דקלים – עמדה

       בפנינו שאלה מהותית: איזו דמות תשמר מדרך החתחתים שעברו, וכמה נכון יהא להציע מבלי

       לשכפל, להעתיק, למחזר או לשחזר.

-      ושאלה נוספת עד כמה להחליש את עוצמת העצב מבלי לטשטשו, עד כמה למנוע תופעת 
       "נר זכרון"? "הנצחה" או מושגים דומים.

-      חזקנו, בכלים פשוטים ובשמוש במראות ובשקיפויות את הרצון ל"הביא מן העבר" או "מן האוב"
       באמצעים וירטואליים ובאמצעות הזכרון – את העיקרי, את המהותי.

-      הטפול ב"אין" – מסקרן. כיצד להציגו, לזוכרו, לשמרו, לעבדו, להטמיעו, ולהמשיכו.

-      להשגת כל זה קשרנו בבואות לרישומים מן העבר, למראות קיימים ולגופים המשקפים את המבנים

       הקיימים – לכדי עמעום מסויים-אך ברור דיו.

-      הצבנו קיר מראה שקוף בין המבנים העקריים באופן שישתקפו אך גם ישקפו באמצעות הדפסות
       ורישומים חלקיים, וברקע כהה של רישומים אחרים – מובאים כולם ל"בבואה מורכבת" הכוללת

       חלקים ורסיסים "מהנראה " ו"הבלתי נראה" כדי להדגיש את החיבור של העבר עם ההווה ועם

       הפנים לעתיד.

-      לסיכום, הצענו עיבוד מחדש של שפתו הארכיטקטונית של המבנה המוצע, במקום שכפול

       חזרתי של דימוי קיים במקום אחר .