בניין משפטים/בר-אילן

תמונות

next-image
previous-image

מידע נוסף

בר אילן – ביה"ס ללמודי משפטים

גוף המבנה מהווה המשך ארכיטקטוני לאגף הפקולטה למשפטים, באמצעות גשר קל ושקוף,
מחופה בקטעי זכוכית. גשר זה מודגש כאלמנט שער בכניסה ראשית לקמפוס, ובהמשכו ציר הולכי רגל
ראשי העובר בין האגף החדש והקיים.

גג המבנה, המורכב משני חצאי "מאזני צדק", מייחס, באופן מטאפורי, משמעות פיזית למונח "שקלא וטריא" שהוא מושג השאול מעולם הדין.

הגגון הגבוה והמאורך יותר  – מהווה מעין מצחיה, תוך הקניית חשיבות לכניסה הראשית לקמפוס.

החיבור לאגף הקיים נעשה כהומאז' באמצעות חזרתיות של מודולי המבנה וצמדי עמודי הבטון המופיעים בפרקי שני המבנים.

המבנה החדש מוסט ב-º11 לציר המבנה הקיים של הפקולטה למשפטים. הסטה מכוונת זו נועדה ל"סגירת" הציר הליניארי הארוך של המבנה הקיים, ולקביעת נקודת סיומת במפגש הצירים.

כתוצאה, מתרחשת "תנועת מלקחיים" בין אגפי המבנה. מפגש צירים זה מודגש באמצעות גל מתכת אנכי
מפח מחורר, החודר לרוחב המבנה. הדגשה זו, המתבצעת באופנים מקבילים, בעלת חשיבות למבנה
פרקי של בנין הפקולטה הקיים, המורכב מיחידות קופסתיות דומות.