בית ספר "צופית"/דרום השרון

תמונות

next-image
previous-image

תוכניות

תוכנית חדשהתוכנית חדשהתוכנית חדשהתוכנית חדשה

מידע נוסף

בית ספר, בית ברל, צופית - יחידני

הרעיון הארכיטקטוני לצורתו של ביה"ס נקשרה לסביבה ולמקום. 3 בארות עמוקים סמוכים,
קבעו את תחום הבניה האפשרי רק בחלקו של מגרש שהוקצה-באמצעות קוי בניה עגולים -בדומה
לשלשת עיגוליו של המבנה הנבנה.

כל תיבה מבוססת על קטעי קיר כפולים סביב חלונות הכיתות-ומאפשרים משחקי״אור וצל״
״צבע מתחלף״ ו״נפחיות ארכיטקטונית״.

חיבורן של שלשת התיבות -סביב חלל מרכזי,המשמש לכיכר, אמפיתאטרון מדורג,וחלל התכנסות
חופשית באמצעות מבנה המנהלה האמצעי -כ״במת אמפיתאטרון״

השדות הפתוחים החקלאיים סביב המבנה -מעצימים את הופעתו הייחודית.המבנה נתון בשלבי
עבודה מתקדמים .

המבנה נתון בעבודות גמר וצבע.