בי"ס מקיף/מודיעין

תמונות

next-image
previous-image

תוכניות

תוכנית חדשה

מידע נוסף

מודיעין – קרית חינוך אורט

שפת התכנון השתמשה במונחי התקהלות מודרניים, "רחוב" "קניון" "מרכז לינארי" – כדי לקבוע

צורתו המיוחדת של ביה"ס המקיף.

מ-2 צידי החלל האורכני נתונים כיתות בקבוצות גיל משותפות, ומעבדות הכוללות גם את שטחי

השרות והמקלטים.

כתוצאה, נסגר החלל המרכזי בקרוי קל פתוח ומאוורר, המשמש כאזור ההתכנסות חיצוני מוצלל.

התלמידים בשעות ההפסקה ובהתכנסויות נוהרים לחלל אמצעי הכולל גלריה עליונה, ובמקום

לצאת לחצרות חיצוניות – נמשכים כולם לחלל ה"קניון" – המעבר האמצעי המשותף.

מבנה ביה"ס כולל ספריה, אודיטוריום, המשלימים את בנייתו השנה.