המכללה למינהל/ראשל"צ

תמונות

next-image
previous-image

מידע נוסף

‏01 אפריל 2014

דוד נופר מאמרים-עתון מבנים

מאמר מעיתון מבנים גליון 307 מאי-יוני 2014 מופיע במצגות.

 

"דמות הקצה והקו המוליך" // בי"הס לתקשורת, אודיטוריום וספריה מרכזית במכללה למינהל בראשון לציון.

 

בנין ביה"ס לתקשורת במכללה למינהל מתאפיין בהופעתו בשיח המתקיים בין השידור לתשדיר,

בין חזותו החיצונית לתוכו הפנימי, בין הערוצים והפיקסלים ו"בין דמות הקצה לקו המוליך".

 

פרוגרמה ובינוי

תכנית האב הקיימת מגדירה את מבני המכללה כסילואטה מדורגת מדרום לצפון – בהתייחס

לשדירה עירונית ראשית סמוכה, היא "שדירות רבין" התכנית קבעה "תיבות" למבני המחלקות השונות,

וביניהן "רחובות" ו"כיכרות".

 

פרוגרמה מפורטת הוצאה עבור שלושת המבנים – בי"ס לתקשורת, ספריית הקמפוס ואודיטוריום מרכזי,

וקבעה את נפחי המבנים המסתכמים ב- 20,000 מ"ר.

 

במסגרת תחרות אדריכלית למוזמנים הציעו נופר אדריכלים ליצור "קשר" בין שלושת המבנים – בחפיפה מבנית, ובאופן שיווצרו "הקשרים הפנימיים" ויצומצמו "ויסטות" אל שכונות המגורים לכדי יצירת "טריטורית קמפוס" עצמאית.

 

סמיכות שלושת המבנים יצרה אפשרויות חיבור ושימוש ביניהם, לכדי מקשה אחת. כך, בהיפתח כותל

האודיטוריום אל מול אולפני הטלויזיה והרדיו – יווצרו מעברים צולבים ושימוש רב תכליתי.

 

כל הכניסות הראשיות למבנים רוכזו לסביבה אחת – אל הכיכר, באופן המאפשר גישה ישירה לכל מבנה,

ובין כל מבנה – למפלס הכיכר. כך נוצרה כיכר "מדופנת" בחללי כניסה, ובפונקציות נלוות, אולפן רדיו,

מסעדת סטודנטים ומינהלות המחלקות השונות.

 

אדריכלות

מעטפת המבנים של שלושת הגושים חוברה ליחידה משותפת _ כ"מירקם פיקסלי" באמצעות יחידות

צבעוניות טרומיות, ש"סוגרות" על מערך "ערוצים" – מוטיבים הלקוחים מעולם התקשורת, "בין דמות

הקצה לקו המוליך".

 

מעטפת המבנים עטויה באריחי "צמנט-בורד" צבעוניים – שמשמשים כ- "פיקסלים", ואילו החלל האמצעי,

הפטיו, מחופה בקוי מתכת בדימוי "ערוצים". ביה"ס לתקשורת תוכנן כמבנה סביב פאטיו אמצעי, מלווה

בגשר פתוח לכוון הים למערב. המבנה כולל אולפנים, כיתות, אודיטוריום, חטיבת מחקר הנהלה ועזר

מלווים ב"מפרצי" חלונות ומרפסות

 

 

אולפן טלויזיה דו קומתי מחובר לחטיבת הקלטה ושידור, מעל ובסמוך לאולפן רדיו הנתון בקומת הכניסה.

מעברים ומסדרונות נתונים בחלקו הפנימי הפונה לפאטיו – ליצירת "תקשורת" סטודנטיאלית. האודיטוריום

נבנה כבועת מתכת שעונה על קורות פלדה ומחופה בגג אלומיניום קל בשיטת פלזונל - נעילה חשמלית. מבואת האולם מדורגת בשלשת מפלסיה, מהן נשקף מבט אל שדירות רבין באמצעות "קיר מסך אובלי"

מכל הקומות.

 

גישת הקהל מתאפשרת ממרכז הקמפוס ישירות לספריה, לבי"ס לתקשורת, ולמסעדת הסטודנטים.

הספריה נבנתה כחלל אמצעי עטוף בגלריות ומעברים הנפנים אליו. מדפי הספריה פתוחים לפינות קריאה,

ולאולמות העבודה וחוות המחשבים. מעטפת הספריה החיצונית מחפה באריחי צמנט-בורד צבעוני,

והחזיתות הפנימיות, חיפוי אלומיניום – בדומה לשאר המבנים.

 

הקמת המבנה ארכה 20 חודש, תוך אכלוס חלקיו בשלבים.