בי"כ "אלעד"/מודיעין

תמונות

next-image
previous-image

תוכניות

קובץ חדשקובץ חדשקובץ חדשתוכנית חדשהתוכנית חדשה

מידע נוסף

בית הכנסת לקהילת "אלעד" – הגיגים אדריכליים

 

חיבוטי הדרך לרעיון התכנוני עוברים תהליך הזדככות. תחילתם בשרבוטים וסופם בחבירה לתוכן ולמשמעות.

לקונטקס לתחביר ולהקשר השפעה לא מבוטלת – ובמקרה דנן – מכרעת. צורתו של המגרש והנותר

ממנו תרמה לגבוש הכוון הרעיוני.

הסימבולים המקובלים לצורתם של בתי הכנסת כמו הכיפה, 12 החלונות, קשתות ועוד "נשחקו" זה מכבר.

העמדתו של המבנה לרוחב קבעה את צורתו הבסיסית – ממנה נגזרה הגישה העיצובית: "תפילין בתיבת אבן".

קופסת המבנה המשמשת אולם תפילה וארועים, הועמדה במקביל לכביש הסמוך, שאיננו מכוון ירושלים.

הפניית "קופסאות" הגגות באמצעות פיתול אדריכלי לכוון ירושלים תקנה את הכוון הנדרש והמתבקש.

האחדת המפלסים, והשקיפות הפנימית בין  עזרת ישראל ועזרת הנשים ובין ה"פלוש" – (המבואה) הוו עקרון  תכנוני מוביל.

הכניסה למבנה ציבורי כלשהו – מתוך רחוב או "אוירת חולין" – מבקשת "תהליך", "התפתחות", "עומק".

בעבר השתמשו ברקמת עמודים, בהרחקת הכניסה באמצעות חדר כניסה, או פטיו, או בסטיו עמודים.

במשכננו זה -  נמצאת הגישה לבנין במסלול מלא °360 מה"מזרח בואכה מזרחה", דרך מבואה חשופה

כולה למערב.

בכך עובר "תהליך הכניסה" – הכנה, התכוננות טרם קידה מפתיחת דלת האולם אל מול ארון הקודש.

נתחבטנו לא מעט בשלבי התכנון. חלופות אינספור. מיצוי הצרכים והרצונות, והסכמת "בעלי הדבר".

תצורת המבנה הרוחבית – שנקבעה מגאומטרית המגרש – נזהרנו ונמנענו מציר סמטריה, ממוקד חזק, מחלוקת "ימין שמאל".

פרשנו את קיר המזרח לרוחב, הדגשנו את האופק, חזקנו את המרחב. "תפילין מתוך קופסא".

את תקרת האולם בקשנו להדגיש ב"קופסתיות". מעין "בבושקה" "קופסא מתוך קופסא" "דבר מתוך דבר".

יתרת התקציב מנעה השלמת קופסת - עץ פנימית לקופסה הלבנה, כמו גם קופסאות המתכת –

החיצוניות שבוצעו מאלומיניום ולא נחושת או פליז, או חיפוי אבן "עשיר" יותר.

מהלך התכנון והביצוע נווט בצורה מכובדת ומקצועית, בצוותי התכנון והניהול השונים "ולאו מילתא זוטרתא

היא" - בתחום שמעורבים כה הרבה "בעלי דבר".

המשכן - בית לכל. ירבו וירביצו בו תורה ודעת, ויהא זה הבית גם משכנם של ה"אחרים",

השכנים, החילוניים, כי משלנו הם.